Zenobia spiller i år hele 10 julekoncerter

4/12 – Rindum Kirke
5/12 – Hornborg Kirke
6/12 – Egtved Kirke
7/12 – Folkemusik i Randers
8/12 – Musikværket, Mors
9/12 – Ullerslev Kirke
11/12 – Varde Kirke
12/12 – Stubhuset
14/12 – OK-Klubben, Kolding
20/12 – Gamborg Kirke

Se tidspunkter og andre detaljer via kalenderen.