Listen in as Zenobia celebrates midsummer

Listen to Zenobia’s  midsommer playlists on YouTube:
Døber, sanger, knægte flammer and Sommersolhvervssang (Midsommerteltet)